Ayutthaya Ancient Relics

Ayutthaya Ancient Relics

จมแค่มีเกืยารดี  คิกว่ามั่งคั่งมืแต่อัปยศ

 

Poverty with dignity is better than affluence based on shame